Categories

Giới thiệu

  • Hiểu rõ các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của thiết kế, khái niệm Ui/UX
  • Hiễu rõ về quy trình thiết kế một website hoàn chỉnh
  • Quy trình làm việc thực tế tại các công ty và những điều cần lưu ý khi thực hiện dự án
  • Biết cách đánh giá một thiết kế tốt hay không tốt
  • Hiểu biết và phân loại được các dạng web site phổ biến, cách mà chúng áp dụng vào thực tế
  • Hiếu biết về các thành phần cấu tạo nên website, qua đó sáng tạo nên thiết kế của riêng mình.
  • Biết cách tìm cảm hứng và nâng cao khả năng phát triển ý tưởng thành website.
  • Biết cách sử dụng các công cụ phục vụ cho thiết kế đang thông dụng hiện nay như Figma, Sketch app, Adobe XD, Photoshop…
  • Biết được lộ trình học tập của bản thân để trở thành một nhà thiết kế giỏi.
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *