Categories

Tuần 1: Tổng quan

Khoá học này là một học phần đầu tiên trong toàn bộ khoá học về Web Design của bạn.

Trong phạm vi khoá học này, các bạn sẽ được cung cấp những kiến thức cơ bản nhất để có thể tự mình thiết kế một website, bên cạnh đó có thể biết được quy trình thực hiện thiết kế một website như thế nào! okie, let’s go!

Week 1: Tổng quan

sub title

Mục tiêu khoá học

Bạn sẽ học được gì sau khi hoàn tất khoá học này?
- Hiểu rõ các khái niệm và nguyên tắc cơ bản của thiết kế, khái niệm Ui/UX Hiễu rõ về quy trình thiết kế một website hoàn chỉnh - Quy trình làm việc thực tế tại các công ty và những điều cần lưu ý khi thực hiện dự án - Biết cách đánh giá một thiết kế tốt hay không tốt - Hiểu biết và phân loại được các dạng web site phổ biến, cách mà chúng áp dụng vào thực tế - Hiếu biết về các thành phần cấu tạo nên website, qua đó sáng tạo nên thiết kế của riêng mình. - Biết cách tìm cảm hứng và nâng cao khả năng phát triển ý tưởng thành website. - Biết cách sử dụng các công cụ phục vụ cho thiết kế đang thông dụng hiện nay như Figma, - Sketch app, Adobe XD, Photoshop... - Biết được lộ trình học tập của bản thân để trở thành một nhà thiết kế giỏi.
Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *